Boże Narodzenie 2022

Wtem ujrzałam Matkę Najświętszą z Dzieciątkiem. (…) 
Rzekła do mnie: Oto masz najdroższy Skarb.
I podała mi Dziecię Jezus.
(Dz. 608)

Drodzy Apostołowie Bożego Miłosierdzia!

Po raz kolejny w naszym życiu przeżywamy tajemnicę przyjścia na świat Jezusa – Wcielonego Miłosierdzia. Przychodzi bez rozgłosu, w ubóstwie i pokorze betlejemskiej stajni, by stać się dostępny dla wszystkich. Emmanuel – Bóg, który tak bardzo pragnie być obecny w naszej codzienności. Patrz, nie otoczyłem się ani świtą, ani strażą, masz przystęp do Mnie w każdej chwili, o każdej dnia porze chcę z tobą mówić i pragnę ci udzielać łask (Dz. 1485). Te słowa Jezusa zapisane w „Dzienniczku” przez św. Siostrę Faustynę mówią o Jego wielkim pragnieniu i zapraszając nas do coraz bliższej więzi z Nim. Otwórzmy więc nasze serca na miłosierną obecność Jezusa, który choć rodzi się jako bezbronne Dziecko, jest Panem wszechmocnym i wielkim. Jaka jest Jego wielkość, takie też i miłosierdzie (por. Syr 2,18), z ufnością więc powierzajmy Mu naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Napełnieni Bożą miłością nieśmy Dobrą Nowinę o Bożym miłosierdziu wszystkim potrzebującym, cierpiącym, zagubionym. Niech przez naszą miłosierną obecność, pomoc i modlitwę doświadczają czułej miłości Boga.

Błogosławionych i pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia!
Z modlitwą i świątecznymi pozdrowieniami

  s. M. Emanuela Gemza ISMM
z Siostrami z „Faustinum”

Boże Narodzenie 2022 r.