Wybór nowej Przełożonej Generalnej i Zarządu Zgromadzenia

13 maja 2022 roku w czasie trwania XIX Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wybrano nową przełożoną generalną. Została nią

m. Miriam Janiec ISMM.

Dokonano także wyboru nowego Zarzadu Zgromadzenia.
Wikarią generalną została s. M. Petra Kowalczyk ISMM,
a radnymi: s. M. Nicola Kwiecińska ISMM, s. M. Stella Boruch ISMM i s. Gaudia Skass ISMM. 

Otoczmy serdeczną modlitwą naszą Matkę i nowy Zarząd
prosząc o światło Ducha Świętego
oraz Jego prowadzenie w tej posłudze dla Zgromadzenia i Kościoła.