V Międzynarodowy Kongres ABM – udział stacjonarny

MIEJSCE KONGRESU

Kongres odbędzie się na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Konferencje oraz spotkanie formacyjne będę miały miejsce w Auli Jana Pawła II, natomiast Msze święte oraz adoracje będą odbywać się w Bazylice Bożego Miłosierdzia.

a

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie wypełnionego formularza dostępnego na www.faustinum.pl 
 • Kontakt: kongres@faustinum.pl lub 572 295 975 lub 571 372 587
 • Przy zgłoszeniu należy zwrócić uwagę, czy wypełnia się właściwy formularz. Prosimy wypełnić tylko jeden formularz.
 • Jeśli w związku z pandemią lub z innych powodów uczestnik nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w kongresie, zostanie automatycznie przeniesiony na udział online bez konieczności ponownego wypełnienia formularza.  

 • Ilość miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zgłoszenia do 15 września 2021 r.

a

POSIŁKI

Organizatorzy zapewniają uczestnikom następujące posiłki: 

 • obiad w dniach: 2, 3, 4, 5 października
 • kolację w dniach: 2, 3, 4 października
 • kawę, herbatę, wodę, ciastko w czasie przerw.

a

NOCLEGI

 • Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Polecają jednak poniże hotele znajdujące się na terenie lub w pobliżu Sanktuarium, w których miejsca dla uczestników Kongresu zostały zarezerwowane do podanego niżej terminu. Przy zgłoszeniu należy osobiście poinformować recepcje danego hotelu, że jest się uczestnikiem Kongresu. Po wskazanym terminie hotele będą udostępniać miejsca dla osób spoza Kongresu, dlatego warto to uczynić wcześniej.
 • Hostel Ave Łagiewniki, kom. 511 198 995, avelagiewniki@gmail.com (30 miejsc) – do dnia 30 czerwca b.r.
 • Dom Pielgrzyma „Promień”, tel. 12 266 98 00, noclegi2@neostrada.pl (38 miejsc) – do dnia 15 czerwca b.r.
 • Dom Duszpasterski, tel. 12 252 33 00, domduszpasterski@milosierdzie.pl (50 miejsc) – do dnia 30 czerwca b.r.
 • Hotel Garden Squer, tel. 12 397 77 31, hotel@gshotel.pl (110 miejsc) – do dnia 30 czerwca b.r.

a

OPŁATA

 • Opłata za udział w Kongresie wynosi: 280 zł
 • Każdy uczestnik proszony jest o uiszczenie zaliczki w wysokości 100 zł  w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia na nr konta 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 z dopiskiem „Kongres + imię i nazwisko”. 
 • Nieuiszczenie opłaty zaliczki w terminie będzie oznaczało wycofanie się z udziału oraz przyjęcie na to miejsce innej osoby. Zaliczka nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału. 
 • Opłata wpisowa zawiera: koszty organizacyjne oraz koszty posiłków (jak wyżej).
 • Opłata wpisowa nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z organizacją Kongresu, dlatego organizatorzy będą wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą ofiarę, złożona dodatkowo na ten cel. Ofiarę tę można wpłacić na powyższe konto. Bardzo dziękujemy za każdy gest hojności serca.

a

REJESTRACJA

 • Rejestracja zgłoszonych wcześniej na podstawie formularza uczestników w dniu rozpoczęcia Kongresu tj. 2 października będzie miała miejsce w holu Auli Jana Pawła II w godz. 9.00-11.00. 
 • Osoby, które nie będą w stanie dotrzeć na czas rozpoczęcia spotkania, prosimy o wcześniejsze poinformowanie sekretariatu Kongresu. 
 • W przypadku, gdyby po zgłoszeniu się zaszła konieczność rezygnacji z udziału, bardzo prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym sekretariatu, aby z wolnego miejsca mogły skorzystać inne osoby.

a

WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z TRWAJĄCĄ EPIDEMIĄ:

 • Ze względu na trwającą epidemię Kongres odbędzie się według  obowiązujących wówczas w Polsce wytycznych sanitarnych, a uczestniczy zobowiązani są do ich stosowania. 
 • W Kongresie może wziąć udział osoba, która spełniania wszystkie poniższe warunki sanitarne.
  Prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z nimi:
 1. Jest zdrowa i nie posiada żadnych objawów zakażenia koronawirusem;
 2. Nie miała i nie ma aktualnie kontaktu z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem (chyba, że po stwierdzonym kontakcie odbyła przepisaną prawem kwarantannę);
 3. Nie wykazuje żadnych symptomów przeziębienia lub grypy i nie miała bezpośredniego kontaktu z osobami o takich symptomach.
 4. Nie jest pracownikiem zaangażowanym w środowiskach podwyższonego ryzyka zakażenia się (praca w szpitalu zakaźnym i wśród osób z podejrzeniem koronawirusa);
 5. Nie jest w tym czasie objęta przepisaną prawem kwarantanną;
 6. Jeśli przebywa obecnie poza granicami Polski, spełnia wytyczne sanitarne regulowane prawem państwowym;
 7. Zaopatrzona jest w maseczki; zaleca się ewentualne zaopatrzenie we własny podręczny pojemniczek ze środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

Zapisy zakończone