Zgłoszenie na V Międzynarodowy Kongres ABM – udział stacjonarny

This form is closed

Po otrzymaniu zgłoszenia, zostanie wysłane potwierdzenie o przyjęciu na V Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia (według kolejności zgłoszeń).

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”.
Kontakt do IOD: iod@faustinum.pl
Podane dane będą wykorzystane w celu organizacji V Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia.
Więcej  informacji na stronie: info o przetwarzaniu danych osobowych