Ufność w Biblii i Dzienniczku św. Faustyny

Wszyscy tęsknimy za miłością. Tęsknimy za doświadczeniem szczęścia i pokoju. Pragniemy mieć w życiu kogoś, przy kim czujemy się bezpieczni, pewni Jego miłości i życzliwości, pewni, że na nim możemy się oprzeć. Nikt tak jak Bóg, Ten Jedyny i Prawdziwy o miłosiernym Sercu i Obliczu nie da nam takiego oparcia. To On jest Skałą, na której możemy się oprzeć, a Jego największy przymiot, jakim jest miłosierdzie, to jedyne źródło nadziei, która zawieść nie może (por. Rz. 5, 5). Trzeba tylko zaufać i podjąć decyzję, by całkowicie oprzeć się na Bogu i wiernie pełnić Jego wolę. Tak, bo zaufanie to decyzja. Decyzja ponawiana ciągle na nowo i w każdych okolicznościach życia. Oznacza to, że ufności wciąż się uczymy, tak jak czyniła to św. Faustyna i wielu świadków wiary, których poznajemy na kartach Biblii. To oni przekonują nas, że najlepszą odpowiedzią, jaką możemy udzielić Bogu na poznanie i doświadczenie Bożego miłosierdzia, jest postawa zaufania Jemu, wyrażająca się w całkowitym posłuszeństwie i uległości Jego prowadzeniu.

Książka, którą z radością oddajemy w Wasze ręce, wprowadza nas właśnie w tę tajemnicę. Kolejne rozdziały, w ich części biblijnej, ukazują nam duchową drogę wybrańców Bożych, którzy pośród duchowych walk i prób uczyli się zaufania i w nim wzrastali. I tak, będziemy mogli poznać drogę ufności Abrahama, Hioba, Jonasza, a potem Maryi i uczniów Jezusa, zwłaszcza Piotra i Tomasza. Wejdziemy także w doświadczenie próby samego Jezusa, który w swojej publicznej działalności wzywał do zaufania Ojcu, a później Sam okazał je w sposób doskonały poprzez posłuszeństwo aż do śmierci. Życie Jezusa i historie bohaterów biblijnych zapraszają do przeżycia szczególnego doświadczenia. Do odkrycia tego, co dokonuje się między człowiekiem a Bogiem w chwili, gdy on decyduje się całkowicie zawierzyć Bogu. Tego aktu dokonała także św. Faustyna, która w drugiej części każdego rozdziału będzie uczyć nas, na czym polega zaufanie i jak je przeżywać w codzienności. Razem z nią będziemy zaproszeni do odkrycia, że historia wybrańców Bożych jest także naszą historią, gdyż opowiada o naszym życiu, o naszych upadkach i wzlotach na drodze z Bogiem

Spis treści:

Rozdz. 1 – Ufność odpowiedzią na Boże Miłosierdzie
Rozdz. 2 – Grzech wyrazem nieufności wobec Boga
Rozdz. 3 – Wiara Abrahama
Rozdz. 4 – Ufność Hioba
Rozdz. 5 – Lekcja zaufania Jonasza
Rozdz. 6 – Zawierzenie Bogu w życiu Maryi
Rozdz. 7 – Jezusowa zachęta do zaufania Ojcu
Rozdz. 8 – Jezusowe zawierzenie Ojcu aż do śmierci
Rozdz. 9 – Ufność Piotra i nieufność Judasza
Rozdz. 10 – Wiara Tomasza

Książkę można zamówić w sekretariacie „Faustinum”