Wielkanoc 2024

Niedziela Przewodnia, czyli święto Miłosierdzia. (…)Dusza moja tonęła w niepojętej radościi dał mi Pan poznać całe morze i przepaść niezgłębionego miłosierdzia swego.O, gdyby to dusze zrozumieć chciały, jak bardzo ich Bóg miłuje! (…)Kiedy byłam złączona z Panem, poznałam,jak wiele dusz uwielbia to miłosierdzie Boże. Dzienniczek 1073 Drodzy Apostołowie…

Miłość Wielkiej Soboty

Wielka Sobota, to dzień gdy strażnicy czuwali przy grobie Jezusa. Dla nas to czas oczekiwania na osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem w Komunii Świętej i w wieczności. Św. Siostra Faustyna zapisała: „Dziś po Komunii świętej usłyszałam głos w duszy: Córko Moja, czuwaj, bo przyjdę niespostrzeżenie. Jezu, nie chcesz mi powiedzieć godziny, której z takim utęsknieniem…

Nadzieja Wielkiego Piątku

Wielki Piątek to dzień, w którym szczególnie zatrzymujemy się nad męką i śmiercią Jezusa. To dzień, w którym o godzinie 15:00, Jezus – Bóg – umiera za nas na krzyżu. Dzięki Jego śmierci, nasze drobne cierpienia, przeciwności nabierają nowego światła. Św. Siostra Faustyna zapisała: „Wtem ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy…

Wiara Wielkiego Czwartku

Wielki Czwartek to dzień, w którym szczególnie zatrzymujemy się nad tajemnicą kapłaństwa i Eucharystii. Św. Siostra Faustyna opisuje nam to wydarzenie: „Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika i byłam obecna, co się tam działo. Jednak najgłębiej przejęła mię chwila, [przejęłam] się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę…