Rocznica objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia 2022

Koronka do Bożego Miłosierdzia – dziś są jej 87 „urodziny”

Dziś obchodzimy kolejną rocznicę objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia. Jest to niezwykła modlitwa, bo autorem jej słów jest sam Bóg. Święta Siostra Faustyna tę modlitwę poznała będąc w Wilnie. Jej słowa, które usłyszała w swojej duszy, zapisała w Dzienniczku. To wydarzenie zanotowała tak: 

„Na drugi dzień, w piątek 13 IX [1935].

Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. (…) Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas.

Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy – usłyszałam te słowa wewnętrznie: Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj. Kiedy odmówiłam tę modlitwę – usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego. Odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, i „Wierzę w Boga”, następnie na paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach „Zdrowaś Maryjo” będziesz odmawiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.” (Dz. 474-476)

 

Do Koronki do Bożego Miłosierdzia są przypisane niezwykłe obietnice. Sam Jezus zapewnia, że przez nią można otrzymać wszelkie łaski i dobrodziejstwa. Podkreśla też, że przez tę modlitwę można uprosić łaskę szczęśliwej (w stanie łaski) i spokojnej śmierci (bez lęku i przerażenia). Tę obietnicę Pan Jezus kieruje nawet do zatwardziałych grzeszników „Zatwardziali grzesznicy, gdy ją [Koronkę] odmawiać będą… godzina śmierci ich będzie szczęśliwa” (Dz. 1541). W Polsce od 12 stycznia 2002 roku za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia można uzyskać odpust zupełny po zwykłymi warunkami i ofiarować go za siebie lub dusze w czyśćcu cierpiące.

Niech Koronka do Bożego Miłosierdzia,
tak rozpowszechniona na całym chrześcijańskim świecie,
i nas na nowo zachwyca swoją historią zachęcając
do większej ufności i bliskości z Jezusem.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Zobacz także: