“Orędzie Miłosierdzia” nr 114

W najnowszym numerze 

“ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA”

znajdziecie między innymi:

Charyzmaty

Każdy z nas ma w swoim życiu do spełnienia jakieś zadania, misję, służbę… i w tym celu otrzymał od Boga także konkretne uzdolnienia, charyzmaty. Ważne jest, aby je odkrywać, bo to sprawia, że czujemy się przez Boga obdarowani i możemy coraz bardziej świadomie uczestniczyć w misji, jaką On nam powierza w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, w Kościele i świecie.

Dar Boga dla całego świata (3)

Święta Siostra Faustyna jest nie tylko prorokiem naszych czasów, który przekazuje światu orędzie od Boga, przypominające prawdę o Jego miłosiernej miłości do człowieka, ale także wnosi do historii chrześcijaństwa nową szkołę duchowości. Czego w niej można się nauczyć? Przede wszystkim poznania Boga w tajemnicy Jego miłosiernej miłości do człowieka…

Szkoda życia na…

Jak osiągnąć szczęście w życiu? Jak poprawić swoje relacje z innymi? Jak odnaleźć pokój serca? W jaki sposób utrzymać ciało w formie i odzyskać zdrowie? Każdy zadaje sobie te pytania, bo w każdym jest pragnienie życia w radości i potrzeba bycia spełnionym. Dlatego na rynku istnieje mnóstwo propozycji, mających pomóc człowiekowi w osiągnięciu tych celów…

Spotkanie ze św. Faustyną

Było moim wielkim marzeniem, aby przyjechać do Łagiewnik, gdzie spędziła tak ważny czas w swoim życiu i gdzie umarła św. Siostra Faustyna. Kiedyś jej w ogóle nie znałem, ale ona zaczęła do mnie przychodzić i przez to doświadczenie przeżyłem bardzo mocne nawrócenie. Dzięki Faustynie jestem nowym człowiekiem. Musiałem więc tutaj przyjechać, żeby zobaczyć to miejsce, gdzie żyła i zmarła. I czuję, że ona ciągle tutaj jest!