„Orędzie Miłosierdzia” nr 122

W najnowszym numerze 

ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA

znajdziecie między innymi:

Spotkanie z Jane Pawłem II w Łagiewnikach

25 lat temu, 7 czerwca 1997, papież Jan Paweł II nawiedził Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie modlił się przed obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie wówczas błogosławionej Siostry Faustyny.  Choć spotkanie miało charakter bardzo kameralny, to przesłanie Papieża skierowane było do wszystkich ludzi.

Celebrować miłosierdzie w codzienności

Papież Franciszek mówi o uczniach uciekających do Emaus i pokazuje, jak ma wyglądać miłosierdzie w codzienności. Mamy podjąć inicjatywę. Nie czekać, ale podjąć inicjatywę. 

Zasada zemsty

Tutaj na misjach panowała i często panuje kulturowo zasada zemsty, odpłacania złem za zło, pomszczenia zranionego, skrzywdzonego lub zamordowanego członka rodziny czy szczepu. Tak więc okazanie przebaczenia, brak rewanżu w sytuacji doznanej krzywdy jest czymś zmieniającym mentalność i czymś nowym, zaczynem ewangelicznym, który powoduje dobre skutki.

Kochać oczami

Nigdy dotąd nawet przez myśli mi nie przeszło, że można kochać oczami, swoim spojrzeniem. Tymczasem św. Faustyna wprost modli się: „Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne”. Zadałam sobie pytanie, co to znaczy w praktyce życia, w jaki sposób można kochać drugiego człowieka oczami?

Nie zapomnę

Po operacji niespodziewanie wystąpiły poważne komplikacje: nie czułam nogi, miałam 50% szans… Wpadłam w okropny płacz, nie wiedziałam jak to powiedzieć najbliższym. W pewnym momencie pielęgniarka przywiozła mi moją szafkę z sali przedoperacyjnej. Na niej w moją stronę był skierowany obrazek Jezusa Miłosiernego. To oczy Pana Jezusa mówiły wszystko.