Nowi członkowie „Faustinum”

20 stycznia na zebraniu Zarządu do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” zostało przyjętych 9 nowych członków:
1 kapłan z Polski posługujący na Słowacji
oraz 8 osób świeckich: 3 z Polski, 2 z Włoch, 1 z Hiszpanii, 1 z USA, 1 z Francji. Cieszymy się, że do naszej wspólnoty dołączyli nowi apostołowie Jezusa Miłosiernego, którzy pragną jeszcze pełniej włączyć się w misję św. Siostry Faustyny i nieść Orędzie Miłosierdzia całemu światu. Życzymy im, aby stale wzrastali w ufności i z oddaniem służyli tym, do których miłosierny Jezus ich posyła.