Nowi członkowie „Faustinum”

9 listopada 2022 roku Zarząd przyjął do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum”

2 nowych członków – są to 2 osoby świeckie z Polski.

Cieszymy się z kolejnych apostołów Jezusa Miłosiernego, którzy odpowiedzieli na Jego wezwanie i pragną jeszcze pełniej włączyć się w misję św. Siostry Faustyny niosąc Orędzie Miłosierdzia całemu światu.

Życzymy im, aby stale wzrastali w ufności i z oddaniem służyli tym, do których miłosierny Jezus ich posyła.