Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia

Zapraszamy na piątą konferencję z cyklu: Misja i duchowość św. Siostry Faustyny, p.t. “Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia”. Wygłosiła ją s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM 15 stycznia 2022 roku, podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty „Faustinum”.

Treść konferencji można także znaleźć w podręczniku p.t. “Misja Miłosierdzia”.

Po wysłuchaniu konferencji zapraszamy do refleksji:

  • Który cel i zadanie Apostolskiej Ruchu Bożego Miłosierdzia jest mi najbliższy i dlaczego? Z którym zadaniem mam trudności?
  • Poprzez przynależność do Stowarzyszenia „Faustinum” należę do Apostolskiego Ruchu Bożego Miłosierdzia. Czy czuję się jego częścią? Które z omawianych dzisiaj treści pomogły jeszcze bardziej odkryć moją misję w Kościele?

Podręcznik formacyjny
“Misja Miłosierdzia” wraz z zeszytem ćwiczeń
można zamówić w sekretariacie “Faustinum”.