5 sierpnia – święto patronalne Zgromadzenia

5 sierpnia Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
obchodzi swoje święto patronalne.

Główną Patronką Zgromadzenia jest Matka Miłosierdzia, przedstawiona w wizerunku Maryi, okrytej płaszczem i z wyciągniętymi ku ludziom rękoma.

„Maryja jest Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest” (Dives in Misericordia, 9).

Łączmy się dziś w modlitwie uwielbienia Boga za Maryję Matkę Miłosierdzia i prośmy o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.