Żyć miłosierdziem

rok 3

Jeśli chcesz

podjąć formację w Stowarzyszeniu "Faustinum" –

skontaktuj się z nami

W biblijnej szkole miłosierdzia

ks. Henryk Wejman

Niniejsze rozważania stanowią próbę odpowiedzi na fundamentalne pytania, w jaki sposób postawa miłosierdzia człowieka otrzymuje swój specyficzny kształt i wyraz, czyli inaczej mówiąc, co stanowi przesłankę dla tej postawy, na czym polega jej istota i jakie uwarunkowania gwarantują jej rozwój.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

Piękno i bogactwo miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Książka ta porusza zagadnienia związane z kształtowaniem właściwego pojęcia chrześcijańskiego miłosierdzia i zgodnej z nim praktyki. Dzisiaj wielu ludziom miłosierdzie kojarzy się ze słabością, pobłażliwością czy przekreśleniem sprawiedliwości. Tak rozumiane miłosierdzie nie może fascynować, a tym samym kształtować zdrowych chrześcijańskich relacji międzyosobowych. Dlatego tak konieczne dzisiaj jest odkrywanie piękna i bogactwa autentycznego miłosierdzia, które jest szczytem doskonałości chrześcijańskiej.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

W szkole miłosierdzia św. Siostry Faustyny

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

W sercu człowieka rodzi się pragnienie, aby odbić w swoim życiu ten najwspanialszy przymiot Boga, jakim jest Jego miłosierna miłość wobec stworzeń. Święta Siostra Faustyna prosiła: Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie (Dz. 163). Dzisiaj wielu chrześcijan na całym świecie pragnie iść śladami św. Siostry Faustyny i uczyć się od niej postawy dziecięcej ufności wobec Pana Boga i czynnej miłości bliźniego. W szkole miłosierdzia, do której nas zaprasza, pragnie pogłębić naszą wyobraźnię miłosierdzia i pomóc kształtować nasze życie właśnie w tym duchu.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

FORMACJA PODSTAWOWA – ETAP 4

wspólpracować z miłosierdziem

MATERIAŁY FORMACYJNE

Faustinum