V Międzynarodowy Kongres ABM

kongres2021

V MIĘDZYNARODOWY KONGRES APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

CELEBROWAĆ MIŁOSIERDZIE

TERMIN:  2-5 października 2021

MIEJSCE:  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

ORGANIZATOR:  Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”

TEMAT KONGRESU:

Inspiracją dla tematu Kongresu jest list Ojca Świętego Franciszka z okazji zakończenia Roku Miłosierdzia Misericordia et misera, w którym papież wzywa do celebrowania miłosierdzia Bożego w sakramentach świętych i w słowie Bożym oraz do świadczenia miłosierdzia w codzienności życia. Papież przypomniał nam także o konieczności osobistego i wspólnotowego doświadczenia miłosierdzia w służbie nowej ewangelizacji: 

„Nadszedł czas spojrzenia w przyszłość i zrozumienia, w jaki sposób iść dalej wiernie, z radością i entuzjazmem, aby doświadczyć bogactwa miłosierdzia Bożego. Nasze wspólnoty będą nadal mogły być żywe i dynamiczne w dziele nowej ewangelizacji, na tyle, na ile „nawrócenie duszpasterskie”, do którego przeżywania jesteśmy wezwani, będzie codziennie kształtowane przez odnawiającą moc miłosierdzia” (Misericordia et misera, nr 5). 

ZAŁOŻENIA KONGRESU:

 • Kongres będzie miał charakter modlitewno-formacyjny.
 • Uczestnicy będą zaproszeni do odkrywania Bożego miłosierdzia oraz celebrowania go w Eucharystii, w Sakramencie Pokuty, w słowie Bożym oraz do świadczenia go w codzienności życia.

CELE KONGRESU:

 • Uświadomienie potrzeby osobistego i wspólnotowego doświadczania miłosierdzia Bożego w służbie nowej ewangelizacji oraz w stawaniu się apostołami Bożego miłosierdzia.
 • Integracja i wymiana doświadczeń apostołów Bożego Miłosierdzia z różnych krajów świata.

PATRONAT HONOROWY:

 • Arcybiskup Marek Jędraszewski – metropolita krakowski
 • M. M. Petra Kowalczyk ISMM – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

PRELEGENCI:

 • abp Grzegorz Ryś
 • bp Robert Chrząszcz
 • bp Artur Ważny
 • ks. dr Krzysztof Wons SDS
 • ks. Rafał Jarosiewicz
 • s. Miriam Janiec ISMM
 • s. M. Eliana Chmielewska ISMM
 • s. M. Emanuela Gemza ISMM

FORMA UCZESTNICTWA:

 • Kongres odbędzie się w sposób hybrydowy
 • Możliwość uczestnictwa stacjonarnego lub online

JĘZYK KONGRESU:

 • Kongres odbędzie się w języku polskim
 • Przewiduje się tłumaczenie symultaniczne na język: angielski, hiszpański, włoski i słowacki.
  (Wybór języków będzie zależny od ilości zgłoszonych uczestników z danego obszaru językowego)