V Międzynarodowy Kongres ABM – udział online

UDZIAŁ W KONGRESIE W FORMIE ONLINE

 • Kongres będzie transmitowany z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dzięki połączeniu internetowemu (za pośrednictwem otrzymanego linku) będzie możliwe uczestnictwo na żywo w konferencjach oraz spotkaniach formacyjnych, które będą odbywać się na Auli Jana Pawła II na terenie Sanktuarium.
 • Dodatkowo każdego dnia w godzinach wieczornych na tymże linku będą umieszczone nagrania konferencji, które będę dostępne przez cały czas trwania Kongresu do indywidualnego odsłuchania w dowolnym czasie.
 • Przewidujemy symultaniczne tłumaczenie konferencji  na język: angielski, hiszpański, włoski i słowacki. Ostateczna decyzja organizatorów w tej kwestii będzie jednak zależna od ilości zgłoszonych uczestników z danego obszaru językowego.
 • Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma odpowiedni link, poprzez który będzie mógł korzystać z transmisji na żywo oraz plików archiwalnych. Powinien zatroszczyć się o dostęp do Internetu umożliwiający odbiór transmisji.
 • Dzięki transmisji online ze strony internetowej miłosierdzie.pl będzie możliwość uczestnictwa wyłącznie na żywo w Mszach świętych oraz adoracjach, które będą odbywać się w Bazylice Bożego Miłosierdzia. 

a

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie wypełnionego formularza dostępnego na www.faustinum.pl. 
 • Przy zgłoszeniu należy zwrócić uwagę, czy wypełnia się właściwy formularz. Prosimy wypełnić tylko jeden formularz.
 • Kontakt: kongres@faustinum.pl lub 572 295 975 lub 571 372 587
 • Zgłoszenia do 15 sierpnia 2021 r.

a

OPŁATA

 • Opłata za udział w Kongresie w formie online wynosi 100 zł.
 • Należy ją wpłacić w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia na nr konta 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 z dopiskiem „Kongres + imię i nazwisko”. 
 • Nieuiszczenie opłaty w terminie będzie oznaczało wycofanie się z udziału. Wpłata nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału. 
 • Opłata za udział w Kongresie zawiera koszty organizacyjne, zwłaszcza związane z transmisją online oraz tłumaczeniem.
 • Opłata nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z organizacją Kongresu, dlatego organizatorzy będą wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą ofiarę, złożoną dodatkowo na ten cel. Ofiarę tę można wpłacić na powyższe konto. Za każdy gest hojności serdecznie dziękujemy!