Rekolekcje wielkopostne 2023 – informacje szczegółowe

CYKL: „Imiona Jezusa w Dzienniczku”
TEMAT: „Miłosierny Jezus”

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
3-5 marca 2023

 • Rekolekcje odbywają się w atmosferze ciszy i w pełnym milczeniu, by umożliwić uczestnikom osobiste spotkanie z Jezusem Miłosiernym podczas Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na modlitwie słowem Bożym i przy refleksji nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Uczestnicy mogą także skorzystać z sakramentu pokuty lub rozmowy z kierownikiem duchowym. 
 • Rekolekcje rozpoczynają się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia o godz.15.00, a kończą obiadem w ostatni dzień. 
 • Prosimy zabrać ze sobą: Pismo Święte, „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny oraz notatnik. 
 • Ponieważ rekolekcje odbywają się w pełnym milczeniu nie używamy w tym czasie telefonów komórkowych, dlatego zachęcamy, by zabrać ze sobą zegarek na rękę i budzik.
 • Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie wypełnionego formularza dostępnego na www.faustinum.pl
  oraz w sekretariacie Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” w Krakowie przy ul. Siostry Faustyny 3, w dniach od poniedziałku do soboty, w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00 (tel.: 509 655 184).
 • Każdy uczestnik proszony jest o uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 60 zł w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia na nr konta 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 z dopiskiem „Rekolekcje wielkopostne 2023”. Nieuiszczenie przedpłaty w terminie będzie oznaczało wycofanie się z udziału oraz przyjęcie na to miejsce innej osoby. Zaliczka nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału. W razie trudności z uiszczeniem opłaty za rekolekcje prosimy o kontakt z sekretariatem.
 • Ilość miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • Przy zgłoszeniu należy poinformować o charakterze uczestnictwa. Istnieje możliwość udziału z zakwaterowaniem i posiłkami lub jako osoba dochodząca.
 • Dom św. Siostry Faustyny dysponuje pokojami 1 i 2-osobowymi. Ilość pokoi jednoosobowych jest ograniczona. O wyborze pokoju jednoosobowego decydują organizatorzy uwzględniając kolejność zgłoszeń oraz szczególne uwarunkowani. Prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii.
 • Osoby, które nie będą w stanie dotrzeć na czas rozpoczęcia spotkania, prosimy o wcześniejsze poinformowanie sekretariatu. 

W przypadku, gdyby zaszła konieczność rezygnacji z udziału w rekolekcjach,
bardzo prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym sekretariatu,
aby z wolnego miejsca mogły skorzystać inne osoby. 

Tylko osoby dochodzące