Rekolekcje dla kapłanów 2022 – informacje

Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
7-11 listopada 2022

  • Rekolekcje odbywają się na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach z zakwaterowaniem w Domu św. Siostry Faustyny prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Siostry Faustyny 3.
  • Rekolekcje przeżywane są pełnym milczeniu na pogłębionej modlitwie Słowem Bożym oraz refleksji nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Uczestnicy mogą także skorzystać z sakramentu pokuty lub rozmowy z kierownikiem duchowym.
  • Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie wypełnionego formularza dostępnego na www.faustinum.pl oraz w sekretariacie Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” w Krakowie przy ul. Siostry Faustyny 3, w dniach od poniedziałku do soboty, w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00 (numer telefonu: 509 655 184).
  • Ilość miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek o godz.15.00, a kończą w piątek obiadem. Pełne milczenie zachowujemy od poniedziałku wieczorem do piątku rano. W tym czasie nie korzystamy z telefonów komórkowych.
  • Zakwaterowanie jest możliwe od g. 13.30. W tym celu należy się zgłosić do Sekretariatu „Faustinum” znajdującego się w budynku Domu Św. Siostry Faustyny od strony głównego wejścia do Stowarzyszenia „Faustinum”.
  • Warto zabrać ze sobą: Pismo Święte, „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, notatnik, budzik oraz albę.
  • W przypadku, gdyby po zgłoszeniu się zaszła konieczność rezygnacji z udziału w rekolekcjach, bardzo prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym sekretariatu, aby z wolnego miejsca mogły skorzystać inne osoby (sekretariat@faustinum.pl).