Rekolekcje 2021/2022

rekol20212022

Rekolekcje z Biblią i „Dzienniczkiem” św. Siostry Faustyny  to czas zgłębiania razem ze św. Siostrą Faustyną tajemnicy Bożego Miłosierdzia objawionej w Biblii, a także czas osobistego spotkania z Bogiem w klimacie pustyni i w pełnym milczeniu.

Rekolekcje prowadzone są przez kapłanów we współpracy z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 

Serdecznie zapraszamy Członków i Wolontariuszy Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, a także Wszystkich pragnących głębiej poznać i doświadczyć tajemnicy Bożego miłosierdzia.

PROGRAM REKOLEKCJI 2022:

REKOLEKCJE WEEKENDOWE

REKOLEKCJE PRZED WIELKIM POSTEM

Termin: 25-27 lutego 2022

Temat: Jezu, ufam Tobie! Od słuchania do zaufania Miłosiernemu

Podczas rekolekcji pójdziemy z Siostrą Faustyną drogą prowadzącą do samego źródła: do Bożego słowa, w którym usłyszała i kontemplowała Miłosierdzie Wcielone (por. Dz. 1745). Podejmiemy lectio divina do tekstów biblijnych, które Jezusa osobiście wskazał Faustynie, aby nad nimi rozmyślała. Będzie uczyła nas czytania Słowa tak, jak uczył ją tego Miłosierny: „Czytaj nie tylko ustami, ale sercem…” (Dz. 1765). Będziemy kołysali w sercu obietnicę, którą Jezus zostawił Faustynie: „Przez Słowo Wcielone daję poznać przepaść miłosierdzia mojego” (Dz. 88). To obietnica także dla nas. 

Prowadzący: ks. dr Krzysztof Wons SDS – salwatorianin, doktor teologii duchowości, dyrektor CFD Salwatorianów w Krakowie, rekolekcjonista i kierownik duchowy, propagator Lectio Divina.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Zapisy zakończone

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Termin: 1-3 kwietnia 2022

Temat: Modlitwa w życiu Jezusa, Faustyny i moim – Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił” (Łk 22, 44)

Modlitwa – to ważna przestrzeń w życiu Jezusa. Wiemy jak często odchodził na miejsca pustynne lub na górę, aby tam się modlić. Czynił to w dzień i w nocy, mimo że tak bardzo aktywne było Jego życie apostolskie. Modlił się w chwilach radości, ale jeszcze usilniej w godzinach cierpienia i próby. Idąc śladami Jezusa, św. Faustyna, czyniła podobnie. Modlitwa była dla niej integralną częścią życia, zarówno w chwilach pociechy jak i strapienia. A jakie miejsce modlitwa zajmuje w moim życiu? Czym ona jest dla mnie? Wpatrując się w Jezusa, a także czerpiąc z doświadczenia św. Faustyny będziemy uczyli się trwać na modlitwie i pozostawać jej wiernym.

Prowadzący: ks. dr hab. Jan Miczyński – adiunkt na Katedrze Historii Duchowości – KUL, wykładowca, rekolekcjonista, misjonarz miłosierdzia

s. M. Clareta Fečová ISMMsiostra Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, członek Zarządu Stowarzyszenia „Faustinum”, studiowała teologię duchowości na PIŻW w Warszawie.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Zapisy zakończone

REKOLEKCJE PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. FAUSTYNY

Termin: 30 września – 2 października 2022

Temat: Jonasz, Faustyna i ja – „Znalazłam w tym proroku siebie” (Dz. 331)

Uciekasz przed misją, zadaniem, które stawia przed Tobą Bóg? Masz opory przed pełnieniem Jego woli? – Rozmyślaj o proroku Jonaszu i o jego posłannictwie (Dz. 331). Te słowa przed laty usłyszała S. Faustyna, bo i ona uciekała przed Bogiem wymawiając się, że kto inny lepiej by spełnił Jego wolę. Nie rozumiała wówczas, że Bóg może wszystko, że tym lepiej się uwydatni Jego wszechmoc, im narzędzie lichsze. Bóg jej to wyjaśnił. Rekolekcje będą zaproszeniem do przejścia drogi razem z Jonaszem i Faustyną, by odkryć w tych prorokach siebie i na nowo z ufnością powiedzieć Bogu „tak”.

Prowadzący: 

ks. Paweł Bryś MS – saletyn, misjonarz i rekolekcjonista, dyrektor wydawnictwa „La Salette”.

s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM – siostra Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, biblistka, ukończyła doktorat na UPJP II, posługuje w Stowarzyszeniu „Faustinum”.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Zapisy zakończone

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Termin: 2-4 grudnia 2022

Temat: MIŁOSIERNA TRÓJCA – cz.3: MIŁOSIERNY DUCH ŚWIĘTY 
„Pragnę zawsze żyć w Twej, Duchu Boży, obecności” (Dz. 1411)

Kontynuujemy trzyletni cykl rekolekcji z serii: „Miłosierna Trójca”, w którym kontemplujemy miłosierdzie Trójcy Świętej. Podczas tych rekolekcji, wsłuchując się w Słowo Boże będziemy poznawać „Obietnicę Ojca” – Ducha Świętego, który został nam dany. Ducha Miłości i Miłosierdzia – jak Go nazwała św. Faustyna. Ducha Bożego, który prowadzi nas do Prawdy, utwierdza w dobrym, krzepi nasze serca wlewając w nie „balsam ufności” (Dz. 1411). Razem z apostołką miłosierdzia będziemy uczyć się żyć w Jego obecności.

Prowadzący: bp Artur Ważny – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Zapisy tylko dla osób dochodzących

REKOLEKCJE 5-DNIOWE

REKOLEKCJE FORMACYJNE FAUSTINUM

To seria rekolekcji przygotowana dla członków i wolontariuszy Stowarzyszenia „Faustinum”, gdzie każdy z kolejnych 4 etapów rekolekcji odpowiada poszczególnym etapom formacji odbywanej wspólnotowo lub indywidualnie w ciągu roku.

Etap I: OBDAROWANY MIŁOSIERDZIEM 

Jesteś obdarowany miłosierdziem Boga! Czy wierzysz w to? Miłosierdzie Boga to Jego nieskończona i wierna miłość wobec Ciebie. Pojawiłeś się na świecie, bo Bóg Cię ukochał. Zaprosił Cię do relacji i uczynił swoim dzieckiem. Uczynił to wszystko z miłosierdzia! Dla Ciebie przyszedł na ziemię, aby z Tobą przejść to życie. I chociaż Ty może nie rzadko odwracałeś się od tej miłości, On nigdy nie przestał Cię kochać. Dla Ciebie przyjął mękę i umarł za Ciebie na krzyżu. Uczynił to, abyś Ty mógł żyć życiem nowym, przemienionym przez miłosierdzie. Rekolekcje to szansa, by na nowo je przyjąć i zanieść braciom. 

Termin 1: 29 kwietnia – 3 maja 2022

Prowadzący: ks. dr. hab. Stanisław Witkowski MS – saletyn, biblista, wykładowca na UPJP II, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

s. M. Emanuela Gemza ISMM – siostra Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia „Faustinum”.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie

Zapisy zakończone

Termin 2: 9-13 lipca 2022

Prowadzący: ks. Krzysztof Kowal MS – saletyn, rekolekcjonista i kierownik duchowy.

s. M. Emanuela Gemza ISMM – siostra Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia „Faustinum”.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny w Derdach k. Warszawy

Zapisy zakończone