Nowi członkowie „Faustinum” 04.2024

17 kwietnia na zebraniu Zarządu do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” zostało przyjętych
8 nowych członków:

6 osób świeckich z Polski,
1 osoba świecka z USA,
1 osoba świecka z Włoch.

Cieszymy się, że do naszej wspólnoty dołączyli nowi apostołowie Jezusa Miłosiernego,
którzy pragną jeszcze pełniej włączyć się w misję św. Siostry Faustyny i nieść Orędzie Miłosierdzia całemu światu.

 
Życzymy im, aby stale wzrastali w ufności i z oddaniem służyli tym, do których miłosierny Jezus ich posyła.