Mój patron na 2023 rok to…

W Dzienniczku czytamy: „U nas jest zwyczaj w Nowy Rok wyciągać sobie patronów szczególnych na cały rok.” (Dz. 360) 

Zachęcamy Was do wylosowania dla siebie szczególnego patrona na ten nowy, bieżący rok. Wystarczy wejść na stronę www.faustyna.pl wypełnić krótki formularz, a następnie otrzymamy informację o naszym szczególnym, tegorocznym patronie.

Św. Siostra Faustyna zapisała:  „Rano, w czasie medytacji, obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak tając się przed swym Umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z Nim o wszystkim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. – Wtem słyszę głos w duszy: Jestem twoim patronem, czytaj. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”.” (Dz. 360)

Może i my – tak jak s. Faustyna – wylosujemy patrona, który jest nam szczególnie bliski. Jeżeli jednak będzie to ktoś, kogo nie znamy, to tym samym zyskujemy najlepszą okazję by zagłębić się w życiorys i duchowość naszego szczególnego Świętego Opiekuna.

Zapraszamy do losowania i zgłębiania drogi wiary wraz ze swoim tegorocznym patronem!

Patrona na nowy rok można wylosować tutaj:


Patron 2023

PL              EN              DE                IT                 RU                 ES                 FR               SK