„Maluj obraz Boży…”

Dziś świętujemy już 92. rocznicę objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego, które miało miejsce w Płocku. Obecnie na miejscu tego spotkania św. Faustyny z Jezusem jest rozbudowane sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Siostra Faustyna gdy zobaczyła Pana Jezusa tak zapisała w Dzienniczku „W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką” (Dz. 47). My dzisiaj możemy patrzeć na tę scenę namalowaną pędzlem. Możemy odczuwać wielką radość, ale też bojaźń (jak siostra Faustyna) patrząc na ten obraz. Jakiekolwiek uczucia w nas się wzbudzą, niech przybliżą nas one do Jezusa, zawsze pełnego Miłosierdzia.

Kiedy Faustyna opowiedziała o tym wydarzeniu  spowiednikowi, otrzymałam odpowiedź: „Maluj obraz Boży w duszy swojej” (Dz. 49). Potraktujmy to jako zachętę dla nas, abyśmy malowali w swojej duszy obraz Jezusa Miłosiernego. Prośmy, aby nasz wzrok był taki, jak Jego z krzyża; abyśmy, tak jak On, wychodzili naprzeciw drugiego człowieka; aby nasze serce było gotowe, tak jak Jego serce, przyjąć z miłością i miłosierdziem tych, których Bóg stawia na naszej drodze.


Usłyszmy słowa Jezusa
Wymaluj obraz […] z podpisem:
Jezu, ufam Tobie”
 (Dz. 47).
Przyjmijmy te słowa do siebie.
Wymalujmy ten obraz, nie pędzlem,
ale postawą naszego życia w naszych duszach. Żyjmy tymi słowami, które są pod tym obrazem
– z ufnością zawierzając się Bogu.

Może dzięki temu przybliżmy ten obraz każdemu, kogo spotkamy na swojej drodze? 

Dziś, w tę kolejną rocznicę tego spotkania św. Faustyny z Jezusem, dziękujemy Ci Boże, za ten obraz Jezusa Miłosiernego.

Jezu, ufam Tobie!