Grzech wyrazem nieufności wobec Boga

Zapraszamy na drugą konferencję 2 etapu formacji podstawowej z cyklu biblijnego, p.t. “Grzech wyrazem nieufności wobec Boga”, wygłoszoną przez s. M. Elianę Chmielewską ISMM podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty Faustinum.

Treść konferencji jest także dostępna  w podręczniku p.t. „Ufność w Biblii i Dzienniczku św. Faustyny”.

Podręcznik formacyjny
„Ufność w Biblii i Dzienniczku św. Faustyny” 
można zamówić w sekretariacie „Faustinum”.