Dwie drogocenne perły…

Dziś obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Wspominamy wydarzanie, w którym Matka Boża ofiarowała Dzieciątko Jezus w świątyni Jerozolimskiej. Jest to też Dzień Życia Konsekrowanego, w którym szczególniej modlimy się za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu.

Sam Pan Jezus prosi o modlitwę w tej intencji. Do św. Siostry Faustyny powiedział: „Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz […]” (Dz. 531).  Dlatego chcemy Was zachęcić do modlitwy za te dwie perły.

W Dzienniczku, pod tym samym numerem, jest również napisane aby „modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem Jezusa, a wtenczas będą miały moc przed Jego Ojcem” (por. Dz. 531). Nie potrzebujemy specjalnego, dodatkowego czasu na tę modlitwę, wystarczy tylko intencja i pragnienie by to, co Nas spotyka, przyjmować z ufnością i w zjednoczeniu z Jezusem.


Dziękujemy Wam
za Wasze modlitwy za nas.
Bardzo jej potrzebujemy. Jest ona dla nas niezwykle ważna: umacnia nas, pomaga usłyszeć głos Ducha Świętego, jest dla nas światłem w rozeznawaniu dalszej drogi naszego Stowarzyszenia.
Modlitwa łączy i jednoczy nas razem.


W Dzień Życia Konsekrowanego powierzmy Bogu wszystkie drogocenne perły. Pomódlmy się za kapłanów i osoby konsekrowane, aby wiernie i owocnie świadczyli swoim życiem o Bogu bogatym w miłosierdzie.