Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Evanjelium: (Mk 1, 21-28)

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

 

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 1464, 1465)

„ … Keď som sa modlila za hriešnikov a obetovala všetky utrpenia, [zakúsila som útoky diabla]. Zlý duch to nemohol zniesť. 

[Zjavil sa mi v podobe prízraku a ten] prízrak mi hovoril: »Nemodli sa za hriešnikov, ale za seba, lebo budeš zatratená.« Vôbec som si satana nevšímala a modlila som sa s dvojnásobnou horlivosťou za hriešnikov. Zlý duch zavyl od zúrivosti: »O, keby som mal nad tebou moc!« a zmizol. Poznala som, že moje utrpenie a modlitba spútali satana a veľa duší som vytrhla z jeho pazúrov“.

 

  • Žiješ s vedomím toho, že Ježiš má moc nad všetkým?
  • Tešíš sa, že Boh, ktorý je vo svojej moci neobmedzený, ťa pozýva mať s ním blízky, láskyplný vzťah?
  • Vyznaj dnes svoju vieru Ježišovi a pozvi ho na novo do svojho života ako svojho jediného Pána a Spasiteľa!