22. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.
Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“
On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“
Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den.293)

Keď ma Ježiš očaril svojou krásou a pritiahol k sebe, zbadala som, čo sa mu v mojej duši nepáči. Rozhodla som sa za každú cenu to odstrániť a pomocou milosti som to hneď odstránila. Táto veľkodušnosť sa Pánovi páčila a od tej chvíle mi Boh začal udeľovať vyššie milosti. Vo vnútornom živote nad ničím nemudrujem ani nerozoberám, akými cestami ma Boží Duch vedie. Stačí mi, keď viem, že som milovaná a milujem. Čistá láska mi dáva poznať Boha a pochopiť mnohé tajomstvá.
➡ Svätá Faustína je pre nás vzorom veľkodušnosti a otvorenosti na spoluprácu s Božou milosťou, ktorú Boh nikomu neodopiera. Snažím sa spolupracovať s Božou milosťou? Nezávidím druhým ich dary a sám neprijímam to, s čím ku mne prichádza milosrdný Ježiš? Aká je moja veľkorysosť?
➡ Dnes Ježiš hovorí: „Počúvajte ma všetci a pochopte!
➡Úprimne poprosím Ducha Svätého o milosť otvoreného srdca a budem strážiť to, čo vpustím do svätyne svojej duše.