Słuchanie Słowa ze św. Faustyną (rok A)

Zapraszamy Was na wspólną drogę
ze Słowem Bożym oraz „Dzienniczkiem” św. Faustyny.

Ufamy, że będzie to nam pomagało bardziej odkrywać Miłosierdzie w Piśmie Świętym
i jeszcze owocniej świadczyć o miłosiernej miłości naszego Pana!

Odtwórz wideo

OKRES ZWYKŁY