Słuchanie Słowa ze św. Faustyną (rok B)

Zapraszamy Was na wspólną drogę ze Słowem Bożym oraz „Dzienniczkiem” św. Faustyny.

Ufamy, że będzie to nam pomagało bardziej odkrywać Miłosierdzie w Piśmie Świętym
i jeszcze owocniej świadczyć o miłosiernej miłości naszego Pana!