Miłosierdzie dla nas i całego świata 2023

Mercy For Us and the Whole World 2023

Zbierz wszystkich grzeszników z całego świata
i zanurz ich w przepaści miłosierdzia Mojego. (…)
W święto Moje – w święto Miłosierdzia –  będziesz przebiegać świat cały
i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego.
Ja je uleczę i wzmocnię.

Collect all the sinners from all over the world and
immerse them in the depths of My mercy. (…)

On My feast day, on the Feast of Mercy, you shall go round the whole world
and bring fainting souls to the fount of  My mercy.
I shall heal and strengthen them.

Z Dzienniczka św. Faustyny,  from St. Faustina’s “Diary”, nr 206

Naszą modlitwą ogarniamy cały świat !
We embrace the whole world with our prayers!

Wybierz kontynent / Select a continent