Miłosierdzie dla nas i całego świata 2023 – Ameryka Północna

Mercy For Us and the Whole World 2023 – North America

Mdicś2023.002

Naszą modlitwą ogarniamy Amerykę północną!
Our prayer embraces North America!

1

Spójrz na flagi i sprawdź, który kraj nie jest jeszcze objęty modlitwą.
Look at the flags to see which country is not yet prayed for.

2

Z listy poniżej wybierz kraj, za który chcesz się modlić i zatwierdź wybór.
Choose the country you want to pray for from the list below and confirm your choice.

3

Wyobraź sobie ludzi żyjących w danym kraju. W Święto Miłosierdzia pomódl się w ich intencji Koronką do Bożego Miłosierdzia. Możesz skorzystać z nagrania koronki w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, które znajdziesz pod flagami.

Imagine people living in that particular country.
On the Feast of Mercy, pray the Chaplet of the Divine Mercy for their intentions.
You may use the recording of the Chaplet at the Divine Mercy Shrine in Krakow-Łagiewniki, which you will find under the flags.

Wybierz kraj, za który chcesz się modlić

Choose the country you want to pray

Kraje ameryki północnej, które ogarniamy modlitwą!
Countries of North America which we embrace in prayer!

Bahama / Bahamas: 1
Belize: 1
Dominikana / Dominican Republic: 2
Guatemala: 1
Haiti: 1
Honduras: 1
Jamajka / Jamaica: 1
Kanada / Canada: 1
Kostaryka / Costa Rica: 1
Kuba / Cuba: 1
Meksyk / Mexico: 2
Nikaragua / Nicaragua: 1
Panama: 1
Puerto Rico: 1
Salvador: 1
USA: 1
Inne / Other: 1

Inne kraje Ameryki północnej / Other countries of North America:

Antigua i Barbuda /Antigua and Barbuda, Barbados, Dominika / Dominica, Grenada, Saint Kitts i Nevis / Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia,  Saint Vincent i Grenadyny / Saint Vincent and the Grenadines

W modlitwie możesz połączyć się z nami!
You can join us in prayer!

Koronka do Bożego Miłosierdzia
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
Chaplet of the Divine Mercy at the
Shrine of The Divine Mercy in Kraków-Łagiewniki.