IV Niedziela Wielkiego Postu

EWANGELIA (J 3, 14-21)
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 1182, 1190)

+ Dziś powiedział mi Pan: Córko moja, rozkoszy i upodobanie moje, nic nie powstrzyma mnie w udzielaniu ci łask. Miłosierdziu mojemu nie przeszkadza nędza twoja. Córko moja, napisz, że im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia mojego, a [namawiaj] wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz ⎯ nikogo nie wyłączyłem.


+ Jezus. ⎯ Ze wszystkich ran moich, jak ze strumieni płynie miłosierdzie dla dusz, ale rana serca mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia, z tego źródła tryskają wszelkie łaski dla dusz. Palą mnie płomienie litości, pragnę je przelać na dusze ludzkie. Mów światu całemu o moim miłosierdziu.

  •  Bóg mnie kocha. Ojciec niebieski posłał swego Syna na świat po to, abym został przez Niego zbawiony. Uczyniłby to, nawet wtedy, gdybym był jedynym człowiekiem na tej ziemi. Czy wierzę w to?
  •  Bóg chce zbawić każego człowieka. A ja…? Może życzę komuś czegoś innego…? Jeżeli tak, będę prosił Ducha Świętego o Boże spojrzenie na każdego człowieka. Jezus umarł za każde człowieka!
  •  W tym tygodniu postaram się  bardziej poznawać Serce Boga, które palą płomienie litości, i pragnie je przelać na dusze ludzkie. Jezus zachęca także i mnie: „Mów światu całemu o moim miłosierdziu.“ Jak odpowiem na to Jego zaproszenie?