Pripravujeme

Srdečne vás pozývame, aby ste tohtoročné Veľkonočné trojdnie prežili spolu so sv. sestrou Faustínou. Každý deň od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele vám chceme ponúknuť 4-5 minútové nahrávky, v ktorých s vami budeme zdieľať osobné reflexie súvisiace s odkazom a…

Adoptuj zomierajúceho

Apoštoli Božieho milosrdenstva z Faustínum v Taliansku vyšli s iniciatívou „Adoptuj zomierajúceho“. Povzbudzujú ľudí, aby sa modlili korunku Božieho milosrdenstva za umierajúce osoby – najmä za tých, ktorí trpia na COVID-19, ktorí nemôžu prijať sviatosti, najmä za tých, ktorí sú…