Máriin deň

Pozývame všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva zapojiť sa do modlitbovej akcie Máriin deň. Dňa 13. januára sa biskupi, kňazi, rehoľníci a laici z mnohých pútnických miest na celom svete budú 24 hodín modliť ruženec za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Celú…