Príbeh kňaza …

Keď som prvýkrát počul o Božom milosrdenstve a korunke Božieho milosrdenstva, bol som zmätený a pomyslel som si, načo ďalšia modlitba a čo dobré z toho bude. Nevedel som o tom, ale Ježiš mi plánoval zjaviť svoje milosrdenstvo. Keď som…

Na záver

Gratulujeme vám, že ste  vytrvali až do konca na ceste odovzdania! Na konci našej 30-dňovej spoločnej cesty vás pozývame, aby ste sa prostredníctvom Márie odovzdali milosrdnéhu Bohu. Môžete to urobiť pomocou nahrávky alebo textu navrhnutého na našej webovej stránke. Tiež…

100. výročie narodenia sv. Jána Pavla II

„Cirkev žije opravdivým životom, keď vyznáva a hlása milosrdenstvo – túto najpodivuhodnejšiu vlastnosť Stvoriteľa a Vykupiteľa – a keď privádza ľudí k prameňom Spasiteľovho milosrdenstva, ktoré ona opatruje a rozdáva. V tomto ohľade má veľkú dôležitosť stále rozjímanie o Božom…