Noví členovia Faustínum

20. januára bolo na zasadnutí správnej rady prijatých 9 nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva „Faustínum“: jeden kňaz zo Slovenska a osem laikov: tri z Poľska, dvaja z Talianska, jeden zo Španielska, jeden z USA a jeden z Francúzska.…