Żyć ufnością

Biblijne oblicza ufności
ks. Henryk Wejman

 

k10

Książka ta, w oparciu o dane biblijne, próbuje ukazać czym jest ufność i jakimi cechami się ma się odznaczać, aby pomagała w nawiązaniu osobowych więzi – tak z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem – i prowadziła do spełniania się w człowieczeństwie oraz realizacji powołania do doskonałej miłości, czyli świętości.

 

 

m
****************************************

b
Ufność w praktyce życia
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

 

k9

Wola Boża, objawiona w przykazaniach, błogosławieństwach, radach, obowiązkach stanu, czy też w rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego, jest światłem i drogowskazem na drodze do nieba, chroni dóbr człowieka w życiu doczesnym i w perspektywie życia wiecznego. Konferencje zawarte w tym zbiorze mają na celu ukazanie dobra, którego Bóg strzeże dla naszego szczęścia w każdym przykazaniu i obowiązkach stanu. Poznając je, lepiej rozumiemy miłosierną miłość Boga wobec człowieka, a to ułatwia postawę zaufania wobec Niego i tym samym pełnienie Jego woli.


m
b
****************************************

m
W szkole ufności św. Siostry Faustyny
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

 

k13

W niniejszej pozycji została szeroko omówiona postawa ufności wobec Pana Boga, która jest charakterystyczna dla duchowości św. Siostry Faustyny, a tym samym dla podążających za nią apostołów Miłosierdzia Bożego. U podstaw takiej postawy leży poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplacja w codzienności; na jej rozwój wpływa praktyka cnót, zwłaszcza tych, które ją warunkują (wiara, nadzieja, miłość, pokora i skrucha), życie sakramentalne i troska o wierne pełnienie woli Bożej.

 

 

m

Książki wykorzystywane w formacji podstawowej są ogólnie dostępne dla wszystkich
zainteresowanych tą tematyką. Zostały wydane
przez Wydawnictwo Misericordia i można je zakupić w księgarni
przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
lub w sklepie internetowym