Współpracować z Miłosierdziem

Współpraca człowieka z miłosiernym Bogiem

ks. Henryk Wejman

Ludzka wolność odnajduje swoje właściwe funkcjonowanie w Bogu i tylko w Nim będzie stanowić szansę dla człowieka na właściwe ukształtowanie człowieczeństwa i jego spełnienie się w swych możliwościach. Zaakceptowanie przez człowieka tak rozumianej wolności osobistej i działanie zgodne z jej wymaganiami staje się najwyższym wyrazem z jego strony współpracy z Bogiem, która stanowi treść niniejszej monografii.

Zaproszeni do współpracy z Bogiem

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Książka “Zaproszeni do współpracy z Bogiem” porusza tematy dotyczące źródeł, przestrzeni i sposobów współpracy człowieka ze swym Stwórcą i Odkupicielem. Zwraca szczególną uwagę na uczestnictwo ochrzczonych w funkcji królewskiej, prorockiej i kapłańskiej Chrystusa, na charyzmaty, które wyznaczają pole współpracy z Bogiem, przeszkody utrudniające tę współpracę i zasadnicze jej kierunki wśród ludzi żyjących w świecie, kapłanów i osób konsekrowanych.