Współpracować z Miłosierdziem

rok 4

Jeśli chcesz

podjąć formację w Stowarzyszeniu "Faustinum" –

skontaktuj się z nami

Współpraca człowieka

z miłosiernym Bogiem

ks. Henryk Wejman

Ludzka wolność odnajduje swoje właściwe funkcjonowanie w Bogu i tylko w Nim będzie stanowić szansę dla człowieka na właściwe ukształtowanie człowieczeństwa i jego spełnienie się w swych możliwościach. Zaakceptowanie przez człowieka tak rozumianej wolności osobistej i działanie zgodne z jej wymaganiami staje się najwyższym wyrazem z jego strony współpracy z Bogiem, która stanowi treść niniejszej monografii.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

Zaproszeni do współpracy z Bogiem

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Książka „Zaproszeni do współpracy z Bogiem” porusza tematy dotyczące źródeł, przestrzeni i sposobów współpracy człowieka ze swym Stwórcą i Odkupicielem. Zwraca szczególną uwagę na uczestnictwo ochrzczonych w funkcji królewskiej, prorockiej i kapłańskiej Chrystusa, na charyzmaty, które wyznaczają pole współpracy z Bogiem, przeszkody utrudniające tę współpracę i zasadnicze jej kierunki wśród ludzi żyjących w świecie, kapłanów i osób konsekrowanych.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie „Misericordia”.

FORMACJA PERMANENTNA

MATERIAŁY FORMACYJNE

Faustinum