Święto Miłosierdzia

Jutro będziemy obchodzić w całym Kościele Święto Miłosierdzia. Jezus powiedział, że w dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Jego, wylewa całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Jego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (por. Dz. 699).

Jest to bardzo wyjątkowy dzień, szczególnie dla nas – apostołów Bożego miłosierdzia. Przeżyjmy go w radości i wielkim dziękczynieniu Bogu za Jego niezgłębione miłosierdzie. We wspólnej modlitwie prośmy także, aby jak najwięcej osób skorzystało z łask obiecanych na ten dzień przez Jezusa.

Zachęcamy do lektury fragmentów “Dzienniczka” dotyczących Święta Miłosierdzia:
49, 88, 206, 420, 570, 699, 742, 965, 998, 1109, 1517,

a także do obejrzenia prezentacji: Niepojęty dar.