Rekolekcje dla kapłanów 2023

Przy miłosiernym Sercu Jezusa
z umiłowanym uczniem

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
13-17 listopada 2023

W tych rekolekcjach utrzymywał cię będę ustawicznie przy sercu swoim, abyś poznał lepiej miłosierdzie Moje, jakie mam ku ludziom, a szczególnie ku biednym grzesznikom” (por. Dz. 730).

W ciągu swojego ziemskiego życia Jezus wiele razy przebywał na osobności ze swoimi uczniami. Te chwile intymności z Mistrzem umacniały ich bliską więź z Nim i dawały im doświadczenie bycia umiłowanymi. 

Rekolekcje przeżywane w ciszy przy miłosiernym Sercu Jezusa mogą stać się okazją by odnowić swoją więź z Jezusem i zaczerpnąć siły na trudy codziennych zmagań w wiernym i owocnym kontynuowaniu Jego misji w świecie.

Prowadzący: 

ks. Piotr Kwiecień CM
Misjonarz św. Wincentego à Paulo, kierownik duchowy i rekolekcjonista

Zapraszamy także do zobaczenia rekolekcji w 2024 roku.