Poznawać Miłosierdzie

Kontemplować Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia

ks. Henryk Wejman

Podstawowym zagadnieniem poruszanym w książce jest próba odpowiedzi na zasadnicze pytania, czym jest miłosierdzie Boże i co stanowi fundamentalną przesłankę postawy miłosierdzia człowieka oraz w jaki sposób ma on je wyrażać wobec drugiej osoby jako stworzenia Bożego.

Moje życie z Bogiem. Duchowość św. S. Faustyny

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Książka ta ukazuje drogę św. Faustyny do zjednoczenia z Bogiem, odkrywa elementy jej duchowości, takie jak: poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontamplacja w codzienności, postawy zaufania i miłosierdzia, umiłowanie Kościoła i Eucharystii oraz nabożeństwo do Matki Bożej Miłosierdzia.