Poznawać Miłosierdzie

Kontemplować Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia
ks. Henryk Wejman

 

k12

Podstawowym zagadnieniem poruszanym w książce jest próba odpowiedzi na zasadnicze pytania, czym jest miłosierdzie Boże i co stanowi fundamentalną przesłankę postawy miłosierdzia człowieka oraz w jaki sposób ma on je wyrażać wobec drugiej osoby jako stworzenia Bożego.

 

 

 

****************************************

 

Duchowość świętej Faustyny
s. M. Elżbieta Siepak ZMBM i s. M. Nazaria Dłubak ZMBM

 

k11

Książka ta ukazuje drogę św. Faustyny do zjednoczenia z Bogiem, odkrywa elementy jej duchowości, takie jak: poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontamplacja w codzienności, postawy zaufania i miłosierdzia, umiłowanie Kościoła i Eucharystii oraz nabożeństwo do Matki Bożej Miłosierdzia.

 

 

 

 

Książki wykorzystywane w formacji podstawowej są ogólnie dostępne
dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Zostały wydane przez Wydawnictwo Misericordia i można je zakupić w księgarni
przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
lub w sklepie internetowym