“Orędzie Miłosierdzia” nr 121

W najnowszym numerze 

„ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA”

znajdziecie między innymi:

Celebrować miłosierdzie w codzienności cz.1

Papież Franciszek w „Evangelii gaudium” mówi, że u początku bycia chrześcijaninem, bycia miłosiernym nie stoi żaden wybór etyczny ani jakaś ideologia, ale wydarzenie, spotkanie z Osobą, która zmienia nasze życie. Dzięki temu spotkaniu możemy się oderwać od siebie i świadczyć miłosierdzie innym…

Lectio divina i lectio misericordiae w życiu Siostry Faustyny cz.2

Nicią przewodnią życia Siostry Faustyny była tajemnica miłosierdzia Boga. Charyzmat głębokiego poznania miłosierdzia Boga, który otrzymała, sprawił, że potrafiła na całą historię zbawienia i na wszystko, co Bóg czynił i czyni w świecie, i w jej osobistym życiu, patrzeć przez pryzmat Jego miłosierdzia. Tym właśnie jest lectio misericordiae…

Wolność daje tylko nasz „Przyjaciel”

W zakładzie karnym, podczas mojej drogi nawracania się, poznawania Przyjaciela i pracy nad sobą dotarło do mnie, że najgorsze więzienie, w jakie mnie wpakowano, było w mojej głowie. Stek kłamstw, w które wierzyłem, na temat tego, jak działa świat i kim jestem ja sam. Prawdziwa wolność zaczyna się od siebie – a nie miejsca, w którym się przebywa. Taką wolność daje tylko nasz Przyjaciel…

Abraham

Nie znał Ewangelii, ale miał głęboko wyryte w sercu prawo miłowania Boga i drugiego człowieka. Nie znał Jezusa ani żadnych świętych, których mógłby naśladować i od których mógłby się uczyć, jak życi, jak postępować…