IV Ogólnopolski Zjazd „Faustinum”

4OZF.001

Zapraszamy na IV Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszenia Apostołów
Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, p.t.

Bądźcie świadkami miłosierdzia,

który odbędzie się 8 czerwca 2024
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Program

09.00 – Rozpoczęcie i przywitanie uczestników (Aula Jana Pawła II)

09.20 – Konferencja: Wracaj do swoich i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił
09.20 –
świadek miłosierdzia w Biblii”s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM

10.00 – Przerwa (kawa, herbata)

10.30 – Konferencja: „Moje osobiste świadectwo” – s. M. Emanuela Gemza ISMM

12.00 – Spotkania w grupach

13.15 – Obiad (Restauracja Domu św. Faustyny)

15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Bożego Miłosierdzia (Bazylika)

15.20 – Eucharystia (Bazylika)

16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – Błogosławieństwo i zakończenie Zjazdu

Zapisy trwają do 20 maja 2024 roku.

Ogólnopolski Zjazd „Faustinum” przeznaczony jest wyłączenie
dla członków i wolontariuszy Stowarzyszenia.

Zgłoszenie osoby indywidualnej:

Zgłoszenie wspólnoty: