Ceremonie “Faustinum”

17 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, dwie człon­kinie Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num” z Nie­miec zło­ży­ły wieczyste przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył o. Marek Wójtowicz SJ.

Zapraszamy do zobaczenia galerii zdjęć.

Zobacz: Galeria