10. „Matka Miłosierdzia”

Zapraszamy do wysłuchania ostatniej konferencji I etapu formacji podstawowej, cyklu biblijnego p.t. „Matka Miłosierdzia”, którą wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM.

9. „Miłosierny Duch działąjący w Kościele”

Zapraszamy do wysłuchania dziewiątej konferencji I etapu formacji podstawowej, z cyklu biblijnego p.t. „Miłosierny Duch działający w Kościele”, którą dla krakowskiej wspólnoty „Faustinum” wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM.

8. „Miłosierny Odkupiciel”

Zapraszamy na kolejną konferencję I etapu formacji podstawowej, z cyklu biblijnego p.t. „Miłosierny Odkupiciel”, którą dla krakowskiej wspólnoty „Faustinum” wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM .

7. „Miłosierny Ojciec”

Zapraszamy na szóstą konferencję I etapu formacji podstawowej cyklu biblijnego p.t. „Miłosierny Ojciec”, którą dla krakowskiej wspólnoty „Faustinum” wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM .

6. „Miłosierdzie Wcielone”

Zapraszamy na szóstą konferencję I etapu formacji podstawowej cyklu biblijnego p.t. „Miłosierdzie Wcielone”, którą dla krakowskiej wspólnoty „Faustinum” wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM .