Żyć miłosierdziem


W biblijnej szkole miłosierdzia

ks. Henryk Wejman

 

k8

Niniejsze rozważania stanowią próbę odpowiedzi na fundamentalne pytania, w jaki sposób postawa miłosierdzia człowieka otrzymuje swój specyficzny kształt i wyraz, czyli inaczej mówiąc, co stanowi przesłankę dla tej postawy, na czym polega jej istota i jakie uwarunkowania gwarantują jej rozwój.

 


a

h
****************************************

a
Piękno i bogactwo miłosierdzia
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

 

k7

Książka ta porusza zagadnienia związane z kształtowaniem właściwego pojęcia chrześcijańskiego miłosierdzia i zgodnej z nim praktyki. Dzisiaj wielu ludziom miłosierdzie kojarzy się ze słabością, pobłażliwością czy przekreśleniem sprawiedliwości. Tak rozumiane miłosierdzie nie może fascynować, a tym samym kształtować zdrowych chrześcijańskich relacji międzyosobowych. Dlatego tak konieczne dzisiaj jest odkrywanie piękna i bogactwa autentycznego miłosierdzia, które jest szczytem doskonałości chrześcijańskiej.
a


lg

****************************************

a
W szkole miłosierdzia św. Siostry Faustyny
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

 

k6

W sercu człowieka rodzi się pragnienie, aby odbić w swoim życiu ten najwspanialszy przymiot Boga, jakim jest Jego miłosierna miłość wobec stworzeń. Święta Siostra Faustyna prosiła: Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie (Dz. 163). Dzisiaj wielu chrześcijan na całym świecie pragnie iść śladami św. Siostry Faustyny i uczyć się od niej postawy dziecięcej ufności wobec Pana Boga i czynnej miłości bliźniego. W szkole miłosierdzia, do której nas zaprasza, pragnie pogłębić naszą wyobraźnię miłosierdzia i pomóc kształtować nasze życie właśnie w tym duchu.

 

 

Książki wykorzystywane w formacji podstawowej są ogólnie dostępne dla wszystkich
zainteresowanych tą tematyką. Zostały wydane
przez Wydawnictwo Misericordia i można je zakupić w księgarni
przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
lub w sklepie internetowym