Sídlo združenia

ZDRUŽENIE APOŠTOLOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

FAUSTÍNUM

Pôsobí pri Kongregácii sestier
Matky Božieho Milosrdenstva
a sídli v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva
v Krakove-Lagievnikoch

POZÝVAME ŤA NA VIRTUÁLNU PRECHÁDZKU

HLAVNÁ SPRAVA ZDRUŽENIA FAUSTÍNUM

W skład Zarządu Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” wchodzą:

Hlavnú správu Združenia apoštolov
Božieho milosrdenstva Faustínum tvoria:

Predsedníčka – sr. M. Emanuela Gemza ISMM
Duchovný správca – p. Marek Wójtowicz SJ
Podpredsedníčka – sr. M. Clareta Fečová ISMM
Pokladníčka – sr. M. Eliana Chmielewska ISMM
Členka správnej rady – sr. Maria Vianneya Dąbrowska ISMM
Členka správnej rady – Kinga Szczepanik
Člen správnej rady – Martin Hrabovský

V SÚČASNOSTI V SÍDLE ZDRUŽENIA FAUSTÍNUM PRACUJÚ

IMG_20210306_121417

ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM

Mapa

OTVÁRACIE HODINY

Bańka