Zúčastniť sa môžete aj vy!

Pozývame vás na Piaty medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva! 

Termín: 2.-5. október 2021 

Miesto: Svätyňa Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch 

Pozvaní hostia: 

  • Mons. Grzegorz Ryś 
  • Mons. Robert Chrząszcz 
  • Mons. Artur Wałny 
  • P. Krzysztof Wons SDS
  • Vdp. Rafał Jarosiewicz 
  • a ďalší. 

Prihlášky prijímame do 15. septembra. 

Na stacionárnu účasť na kongrese sú stále voľné miesta. 

Pre online účastníkov budú videokonferencie z kongresu k dispozícii na kanáli YouTube: Faustinum a www.faustinum.pl. od 15. októbra 2021. 

Online účasť na kongrese je bezplatná. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí by chceli finančne podporiť organizáciu tohto podujatia. Zahŕňame vás do našich modlitieb! 

Podrobné informácie nájdete v záložke: Piaty medzinárodný kongres ABM 2021