Zoslanie Ducha Svätého

Evanjelium: (Jn 15, 26-27; 16, 12-15)

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 911, 1781)

„V istej chvíli Božia prítomnosť prenikla celú moju by‐ tosť. Môj rozum bol zvláštne osvietený pri poznaní jeho podstaty. [Boh] mi dovolil poznať svoj vnútorný život. Videla som v duchu tri božské osoby, ale ich podstata je jedna. On je sám, jeden, jediný, ale v troch osobách. Ani jedna z nich nie je ani menšia, ani väčšia. Ani v kráse, ani vo svätosti niet rozdielu, lebo sú jedno. Sú jedno, úplne jedno. Jeho láska ma pozdvihla k tomuto poznaniu a spojila ma s ním. Keď som bola spojená s jednou [božskou osobou], zároveň som bola spojená aj s druhou a tre‐ ťou [božskou osobou]. Keď sa spájame s jednou, záro‐ veň sa spájame s tými dvoma osobami – tak isto ako s jednou. Jedna je ich vôľa, jeden Boh, hoci v troch osobách. Keď sa duši dáva jedna z troch osôb, vtedy mocou tejto jednej vôle je spojená s troma osobami a je zaliata šťastím, ktoré plynie z Najsvätejšej Trojice. Týmto šťas‐ tím sa sýtia svätí. Šťastie, ktoré vytryskuje z Najsvätejšej Trojice, obšťastňuje všetko, čo je stvorené; vytryskuje život, ktorý oživuje a dáva všetok život, ktorý v ňom má svoj počiatok. V týchto chvíľach moja duša zakúsila takú veľkú slasť, pochádzajúcu od Boha, že to nedokážem vyjadriť.”

„Pred svätým prijímaním som si potichu obnovila svoje rehoľné sľuby. Po svätom prijímaní sa ma zmocnila nepochopiteľná Božia láska. Moja duša prebývala s Duchom Svätým, ktorý je tým istým Pánom ako Otec a Syn. Jeho vanutie napĺňa moju dušu takou slasťou,že darmo by som sa namáhala, aby som aspoň čiastočne mohla vyjadriť to, čo prežívalo moje srdce.”

a

  • Ježiš chce, aby som prišiel k nemu, uhasil svoj smäd a aby zo mňa vyvierali prúdy živej vody. Čím kŕmim svoje vnútro?
  • Snažím sa o živý vzťah s Duchom Svätým, ktorý je rovnakým Pánom ako Otec i Syn? Pozývam ho do svojho každodenného života, rozhodnutí, vzťahov, problémov, ťažkostí?
  • Poprosím Ducha Svätého, aby ma uviedol do plnej pravdy a dôverného vzťahu so sebou, Otcom a Synom.