Životný program

“Kríž … znamená, že bol celkom splnený mesiášsky program, ktorý Kristus kedysi v nazaretskej synagóge vyhlásil a potom pred poslami Jána Krstiteľa zopakoval. Tento program – ako ho naznačilo už Izaiášovo proroctvo – sa uskutočňoval prejavom milosrdnej lásky voči chudobným, zajatým, slepým, utláčaným a hriešnikom” (Dives in misericordia, 8).

Začali sme nový rok. Máme rôzne očakávania, nádeje a možno obavy týkajúce sa tohto času. Niektorí z nás si dávajú novoročné predsavzatia, plánujú a zapisujú si do kalendára termíny stretnutí. Dalo by sa povedať, že si tvoríme svoj životný plán. Na začiatku tohto nového roka si položme otázku, či sa náš plán zhoduje s tým plánom, aký mal so svojím životom Ježiš? Vždy a všade robil všetko pre to, aby zjavil milosrdnú Otcovu lásku ku každému človeku, najmä k tým najnúdznejším a trpiacim.

Aké sú tvoje túžby, sny a plány do nového roka, ktorý sme začali?

Zdieľaš svoje plány s Ježišom?

Ako sa môžeš viac pripodobniť milosrdnému Ježišovi v tomto roku?

”Čokoľvek Ježiš urobil, urobil dobre. Kade chodil, dobre robil. Voči [ľuďom] bol dobrý a milosrdný. Jeho kroky viedlo zľutovanie. Voči nepriateľom bol dobrý, láskavý, zhovievavý, núdznym preukazoval pomoc a prinášal útechu. V tomto mesiaci som sa rozhodla verne odzrkadliť v sebe tieto Ježišove črty, hoci by ma to malo stáť veľa” (Den. 1175).