Zhrnutie roku 2022

So začiatkom nového roka vás pozývame, aby ste si pozreli niekoľko štatistických údajov o našom združení.

V roku 2022 sa združenie Faustínum rozrástlo o 25 nových členov a 147 dobrovoľníkov zo 14 krajín sveta.
Najväčší počet tvorili Taliani – 76 osôb.
Na druhom mieste boli Poliaci, ktorých sa prihlásilo 68
a na treťom Američania, tých sme prijali v počte 12 osôb

Mimoriadne dôležitou udalosťou pre združenie bolo valné zhromaždenie členov, ktoré sa konalo 17. a 18. júna a na ktorom bolo vymenované nové predstavenstvo a predložené návrhy týkajúce sa ďalších aktivít nášho združenia.

V uplynulom roku sme spoločne prežili mnoho sérií duchovných cvičení v Poľsku, na Slovensku a v Taliansku, ako aj Prvé národné stretnutie apoštolov zo združenia Faustínum v Taliansku.

Vydali sme pre vás nové formačné knihy v poľštine a taliančine a pripravujeme ďalšie publikácie v angličtine, francúzštine a slovenčine.

Vyvinuli sme webovú stránku s novým grafickým dizajnom a sprístupnili sme mnoho materiálov týkajúcich sa formácie. Vďaka tomu oslovujeme takmer 85 500 ľudí v 180 krajinách. Tento rok sme pre vás pripravili viac ako 700 aktualít a stránok v šiestich jazykoch.

Na našich kanáloch na YouTube sme aj zverejnili viac ako 500 formačných videí, ktoré pravidelne sleduje viac ako 15 200 odberateľov.