ZELENÝ ŠTVRTOK

Počas Veľkonočného trojdnia budeme sprevádzať Ježiša v jeho umučení. Nech sú pre nás jeho slová povzbudením: Jedna hodina rozjímania o mojom bolestnom umučení má väčšiu zásluhu ako celý rok bičovania sa až do krvi. Rozjímanie o mojich bolestných ranách je pre teba veľmi užitočné a mne spôsobuje veľkú radosť (Den. 369).

ZELENÝ ŠTVRTOK – obetujem Ježišovi svoju prítomnosť

Čakal som na teba, aby som sa mohol podeliť s tebou o svoje utrpenie (Den. 348).

Dcéra moja, vedz, že tvoja živá láska a spoluúčasť, ktoré mi prejavuješ, boli pre mňa útechou v Getsemanskej záhrade (Den. 1664).

Večer počas svätej hodiny som počula tieto slová: – Vidíš moje milosrdenstvo voči hriešnikom, ktoré sa v tejto chvíli zjavuje v celej plnosti. Pozri, ako málo si o ňom napísala, je to len jedna kvapka. Rob, čo je v tvojich silách, aby hriešnici poznali moju dobrotivosť (Den. 1665).