Združenie Faustínum v Brazílii

Združenie Faustínum otvorilo svoje prvé spoločenstvo pri Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Riu de Janeiro. Úvodné stretnutie sa uskutočnilo online v posledných novembrových dňoch a zúčastnilo sa ho 25 ľudí z rôznych štátov Brazílie vrátane 4 kňazov. Spoločenstvo začalo prvú etapu základnej formácie a plánuje duchovné cvičenia v kláštore sestier.

Modlime sa vrúcne za našich brazílskych bratov a sestry, aby sa stali horlivými apoštolmi Božieho milosrdenstva.